Om Atid Hvad kan Atid

 

ATid gør hverdagen lidt nemmere 🙂 det er nemlig meget nemt at registrere tid på dig selv og dine ansatte, så du hurtigt kan få overblik over timer og hvad det er brugt på.

Tid er en af vores dyreste råstoffer så derfor er det essentielt, at vi kan få det meste ud af den.

Vores mål er at hjælpe dig med at spare tid på time-registering og fakturaklargøring, så du får overskud af tid til andre opgaver. Vi har fået tilbagemeldinger fra flere af vores kunder, at hver medarbejder spare 1 time om ugen, samt at der er færre reklamationer fra kunder på tiden som er brugt.

Atid er et hjælpeværktøj, som spare tid på din tidsregistrering 🙂 som er meget brugervenligt. 

Atid er et hjælpeværktøj som kan udbygges til at omfatter flere opgaver, hvis der opstår behov for dette. Det kan for eksempel være behov for billeddokumentation på den sag man arbejder på eller at der skal kunne laves en signatur for leveret arbejde. Kontakt os, hvis du ønsker at gør flere arbejdsgange automatiske.

  • Du får nem og hurtig adgang til at registrere i aTid på din Smartphone, Tablet eller på web. 
  • aTid dokumenterer din tid, det er penge værd. 
  • Vi gør det nemt og brugervenligt at få valuta for dit arbejde.