Tidsoptimering

aTid er et godt værktøj til at hjælpe dig med at optimere din tid og få nogle effektive arbejdsvaner. Du får overblik over hvordan du bruger din tid. 
Tag en beslutning om at du vil fokusere din tid, sæt nogle mål og mærk arbejdsglæden.
 
Her er et eksempel på en metode der kan bruges på tidsoptimering. Det er en arbejdsrytme der hedder 60,60,30.
Det går ud på som navnet siger, at der arbejdes effektive og fokuseret i 2x60 minutter og derefter 30 minutters pause.

Start registreringen med aTid.
Forbered dig i 10 minutter, hvor du fokuser på det du skal arbejde med, sørg for at alt er klar og at du har det du skal bruge f.eks. arbejdsmaterialer, drikkevarer. Toilet besøg kan også lige klares inden den fokuserede tid begynder. Derefter starter 50 minutters fokuseret arbejde uden forstyrrelse. Tjek ikke mails eller andre overspringshandlinger.

Efter de 50 minutters fokuseret arbejde, kommer 10 minutters forberedelse til de næste 50 minutter. Her kan du f.eks. lave noget fysisk, hvis du har stillesiddende arbejde. Derefter starter 2. etappe med 50 minutters fokuseret arbejde uden forstyrrelser. 

Så kommer 30 minutters pause, hvor du lader op til de næste 2x 60 minutter. I pausen kan du gå en tur, spise, hvile dig, søge socialt samvær, med andre ord, gør det du har brug for.
 
Med denne rytme kan du optimere og fokusere din tid og samtidig få nogle gode pauser. Sådan rydder du op i spildtid og overspringshandlinger. God arbejdslyst.